Povezujemo različno misleče.

Prosperia in mediacija

V družbi Prosperia z mediacijo posredujemo zlasti v sporih na energetskih trgih in v drugih gospodarskih zadevah.

Z mediacijo pomagamo hitreje in ceneje priti do rešitve spora. Ves čas postopka spodbujamo enakovreden položaj strank in njihovo dobronamernost. Usmerjamo k celostni rešitvi spora, ki omogoča nadaljnje sodelovanje med strankama.

Kaj je mediacija

Mediacija je prostovoljen, nezavezujoč, nepristranski in zasebni postopek reševanja sporov s pogajanji: 

  • Stranki k razreševanju spora s pomočjo mediacije pristopita prostovoljno.
  • Mediacija temelji na svobodni, prostovoljni razpravi in pogajanjih med strankama, da spor razreši.
  • Mediator ima pri reševanju sporov nevtralno, nepristransko vlogo in pripomore, da stranki najdeta rešitev.
  • Zagotavlja zasebnost in zaupnost v vseh fazah postopka.

V Sloveniji to področje ureja Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah
(Uradni list RS št. 56/08).

Koristi mediacije za stranko

  • Prihranite čas in velike stroške, povezane s pravdanjem oz. formalnimi postopki (npr. takse, odvetniki, izvedenci itd.) ter omogočite hitro rešitev spora.
  • Ohranite ali ponovno vzpostavite dobre poslovne odnose s stranko, s katero ste v trajnem razmerju.
  • Dosežete ustvarjalno rešitev spora, ki je zaradi formalizma pred arbitražo in sodišči v takšni obliki ponavadi ni mogoče doseči.
  • Ohranite zasebnost in zaupnost skozi ves postopek, izognete se neželeni publiciteti. Imate nadzor in večji vpliv na udeležbo in rezultat postopka.

Vloga mediatorja

Mediator ustvari primerno okolje za pogajanja. Kreativno usmerja proces dogovarjanja in spodbuja stranki, da iščeta in dosežeta lastno, za vse najugodnejšo rešitev spora. Mediator v nasprotju s sodnikom ali arbitrom ne izda nikakršne odločbe. Če strankama uspe doseči dogovor, se ta zapiše, potrdi in postane zavezujoč.

Če se odločate, ali je vaš spor primeren za reševanje z mediacijo, prosimo, povprašajte za mnenje mediatorja kliknite tukaj